Intro
CV   CV-Metal
Som IT-mand
Som Leder
Som Biavler
Som Pelsdyravler
Som Handyman
Forening / Sport
Interesser

Master-Startside

Kontakt

 

Jan Hjarsaas

 

Vær mod andre, som...

Hvor svært kan det være ?

 

 

CV

 
 

 

Profil


Dynamisk, målsøgende og søger konstant ny viden, og nye udfordringer, Løser meget forskellig-artede opgaver, Har brugbart Mønsterbeskyttelse. Er fra 1955, Fraskilt og har 3 børn. (Alle voksne)
Har ofte haft aften- og nat-arbejde.

Erhvervs erfaring 2012 - 2018 Brdr. Christensen vandhanefabrik Skyderløse v. Haslev

Lagermand

 • Administrering af modellager.
 • Klargøring af modeller
 • Klargøring af model-sand-forme til støbning
 • Truckkørsel.
 • Klargøring af haner til maler og forsendelse.
  2008 - 2010 Dantherm Airhandling 7800 Skive

Maskin operatør

 • Betjening og programmering af stansemaskiner, FINNPOWER
 • Betjening af AXAPTA og DAX2000
 • Sikkerhedsrepræsentant.

 

 

 

2007 -    Hydraflex 8800 Viborg

CNC Operatør

 • Betjening og Programmering af CNC - drejemaskiner
  2006 - 2007 Dantherm Airhandling 7800 Skive

Maskin Operatør

 • Betjening og programmering af kantbukkemaskiner, FINPOWER & FASTI
 • Daglig betjening af robot
 • Planlægnings - Koordinator
 • Materialeansvarlig ved betjening af AXAPTA og FINPOWER's Night-train-lager
  2004 - 2006   Diana-lys        Højslev

Maskin operatør

 • Deltagelse i indkøring af maskine.
 • Servicehjælp på andre maskiner.
 • Kørsel med pulveranlæg.
  2000 - 2003 EUC-Midt 8800 Viborg

IT-Supporter  med Svendebrev

 • Web-master på flere hjemmesider.

 • Installation af diverse soft- og hardware.

 • Stort kendskab til NT, Novell og lidt Linux.

 • Første certificering i CISCO.

 • Arbejdet i internationalt miljø.(Foulum)

 • Serviceret brugere af PC'er, Printere, Backup's og Projectorer.

2000 - 2002 Metallic 7800 Skive

Team Leder

 • Ansvar for oplæring af nye medarbejdere. 

 • Deltager i udformning af diverse arbejdspladser.

1997 - Protea Mønsted, 8800 Viborg

Opfinder - Forretningsmand

 • Mønsterbeskyttelse af varmegenvinder

 • Får produceret del-komponenter med eget værktøj på fabrik i Sønder Jylland.

 • Messestand i Herning.

1999 - 2000 Koldkur Fårbæk, Karup

Pelsdyravler

 • Ansvar for den daglige drift.

 • Forbedrede den daglige driftsform. 

 • Har tidligere selv haft minkfarm i 7 år

1997 – 1999 DK-Benzin/Nærkøb Daugbjerg 8800 Viborg

Købmand

 • Udvidede salgsteamet fra 5 til 7 sælgere.

 • Har taget lederuddannelsen, m. markedsføring, driftøkonomi etc.

 • Øgede omsætningen med 60 %.

 • Udvidede med nye varegrupper, som var med til at øge omsætningen.

1996 - Hardi Nr. Alslev, Falster

Montør

 • Oplæring af nye folk til samling af trailersprøjter.

 • Igangsætter med nye ideer og rationaliseringer.

1995     Velux vinduer i Thyregod, Jylland

Montør / Værkfører

 • Deltog i kvalitetsopgaver, som opmåling og udvikling.

 • Igangsætter med nye ideer og rationaliseringer.

 • Efter 2 mdr, værkfører på aftenhold.

1991 - 1996 Høje Møn Biavl 4791 Borre, Møn

Biavler

 • Formand for Møn/Sydsjælland Biavlerforening.

 • Opnåede flest bestøvningskontrakter med landmænd på Møn/Sydsjælland.

 • Specialuddannelse som kyndig biavler.

 • Har afholdt kurser i biavlsdrift.

  1990 - 1995 Karen Volf - Kelsen 4780 Stege

Industri-bager

 • Passet 2 linier med småkagedej
 • Bager, samlet deje
 • Truckfører.
1990 -   Ø-bageriet  4780 Stege

Industri-bager

 •    Pakke dej sammen til tarteletter.
1983 - 1990 Høje Møn Minkfarm 4791 Borre, Møn

Pelsdyravler

 • Bestyrelsesmedlem af diverse lokalforeninger.

 • Opnåede 17 kr. over auktions-gennemsnit.

 • Opnåede 0,8 hvalp over landsgennemsnit.

 • Helt unikt, havde vi mink i pension for "investorer".

 • Har selv stået for pelsning, og pelsede for andre.

 • Har anvendt egen foderproduktion i 3 år.

Mere end 35 år siden, men alligevel

1982 Nøbbøllegård i Holeby

"Kalvepasser"

 • Opdrættet alle kalve efter en besætning på ca. 300 Jersey-køer.

 • Kan afhorne kalve perfekt.

 • Al slags kørsel med bobcat, gummiged og øvrige landbrugsmaskiner.

1982       DLG     Korsør

Procesarbejder

 • Kørte det meste af produktionen fra styrerum.

 • Skift, af- og påmontering af maskindele ved nye recepter og produktionsændringer.

1981 – 1982 Qvade Bandholm, Maribo

Procesleder

 • Betjente "ene mand" nyt produktionsanlæg ( styretavle med 530 punkter) for fremstilling af foderpiller til landbruget.

 •  Lærte om fodersammensætningers biokemiske påvirkninger i de forskellige blandinger, på de forskellige dyr, og vigtigheden af forholdstallet mellem de 3 energier.

 • Opnåede højest timeløn nogensinde ved hjælp af produktions-tillæg.

 • Afhjalp selv fejl i stort omfang under indkøringen af den nye fabrik. Har kun haft hjælp fra smed 3 gange på 2 år.

  1973 – 1980 Forsvaret Høvelte

Signaloperatør / Kontorassistent / Soldat

 • Forsvarets signaluddannelse, herunder krypto.

 • Clearet til hemmelig frem til 1983.

 • Gjort tjeneste på næsten alle Sjællands kaserner, (på signalkontor).

 • Rød mødebefaling ( 2 timer ) frem til 1990.

1978    P. Jensen & Sønner     Stege

Montør

 • Fik leveret samtlige komponenter på min bopæl, hvorefter jeg samlede havemøbler.

 • Jeg stod selv for imprægnering og pakning. 

 • Fast aftale på 200 emner pr. uge.

1974 - 1976 Interpresse Holme Møn

Afdelingsleder

 • Havde ansvaret for hele nederste afdeling

 • Var eneste truckfører de første 2 år, alt i - varer ind og varer ud.

 • Deltog også i om- og tilbygning, også opsætning af fortsatsvinduer overalt.

1972 - 1973 Åstrup Kartoffellager  Københavns Grønttorv  Æ51

Grønthandler / Engros

 • Handlede med Københavns grønthandlere.

 • Leverede varer til deres biler.

 • Var med til at destribuere varer i hele København efter torvets lukketid.

1972  Lystrupgård Ramsølille 

Landbrugsmedhjælper

 • Passede søer, 

 • Stod for markarbejdet på 54 tdr.l. Med mellemrum blev hestene taget frem.

1972  Busemarke Vognmandsforretning    Møn

Traktorfører

 • Deltog i fjernelse af skrald og affald

 • Nedrivning af bygninger, og bortkørsel af materialet.

 • Leverede vand til sommerlejr en hel sommer i gennem.

1971 - 1972  Stenmarksgård     Mulstrup Ringsted

Landbrugsmedhjælper

 • Passede malkekøer, hvor gården blev præmieret for mælkekvalitet.

 • Diverse markarbejde.

 • Passede skærveknuser om vinteren

1971  Camping Møns Klint    Møn 

Servicearbejder

 • Guidede turister rundt på pladsen og ligeledes i oplandet.

 • Passede grønne områder.

 • Udviklede mit engelsk og tysk meget, da hovedparten af turisterne var udlændinge.

1969 - 1971   

Erhvervspraktik

 • Tømrer    Årslev Tømrerforretning

 • Kok          Nanok i Stege

 • Kok          Hotel Skandinavien i Stege

1967 - 1969 Anthony Strøby ( frilandsgartneri )

Gartnerimedhjælper       Efter Skoletid

 • Traktorfører ved plantning og radrensning

 • Diverse akkordarbejde med f.ex. purløg og radisser.

 • Vask af grøntsager til torvet.

 • Med på torvet om lørdagen, som den eneste.

1963 -

Landbrug og gartneri

 • Jeg har lært at køre traktor med alle maskiner bagpå

 • Jeg har altid kunnet bakke med alle former for maskiner på traktoren. 

 • Hjemme blev der dyrket løg, rødbeder, asier, jordbær og alle slags kål,  til henkognings-industri, hvor jeg deltog i alle faser af produktionen.

Uddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser

 

 

 

 

 • 2003 - IT-Support. (deriblandt 6 x 10 og 2 x 11) - Svendebrev

 • 1997 - Chef/Team/erhvervsleder.

 • 1996 - Studie i Syd-Afrika
  1995  -  Struktør Small

 • 1983 - Virksomhedsøkonomi og bogføring.

 • 1973 - Signaluddannelse på Hærens Signal Skole (8 mdr.)

 • 1971 - 9. kl afgang fra Hjertebjergskolen på Møn

Kurser " IT / EDB "

 •  2001 - VB og Outlook

 • 2000 - Programmering af CNC-maskiner.

 • 1999 - Internet og Web.

 • 1997 - PC-regnskab.

 • 1996 - PC-II

 • 1995 - PC-I

 • 1976 - Brug af EDB i forsvaret.

 • 1973 - Grundlæggende EDB i flyvevåbnet.

Diverse kurser

 Bil - 

 • Krancertifikat D til 25 T/M,  E til 50 T/M

 • Truckcertifikat,

 • Farlig gods, både stor og lille licens,  Tidsbestemt, er dog udløbet.

 • B. C. D. og E.

Byg - 

 • Teknisk tegning, 

 • Projektering

 • Nevillering, op til 1 Km, 

 • Kloakmester, (dog uden certificat) 

 • Forskalling, broer og bygninger, 

 • Afsætning af sokkel.

 • Armering.

Mink - 

 • 8 måneders praktik,

 • Sortere levende mink,

 • Sortere skind, 

 • Minkavl, 

 • Pelsning.

Biavl - 

 • Startkursus i Biavl, og gentaget af anden avler efter 3 år,

 • Kyndig biavler, afsluttet med certificat,

 • Dronningeavl.

 • Varoakursus, (den ene gang på egen bopæl)

Andet - 

 • Psykologi, 

 • Arbejdstilrettelæggelse.

 • Måleteknik og kalibrering, 

 • Jagt, med jagttegn

 • Brand, 

 • Udv.1.hjælp 1975 og 2000. 

 • Brandbekæmpelse.

 • Hjertestart.

 • Bogføring, regnskab og lønregnskab. 

 • Svejsning, 

 • Arbejdsmiljø

 • Sikkerhedskursus, lovpligtig (§9-?)

 • 3-F Tillidsmand/Sikkerhedsrepræsentant - 1&2

 • Engelsk (teknisk)

 • Tysk intensiv

 • Talerkursus

 • Betjening af (Hardi's) vejrstation, 3½ døgn in English. Forbeholdt importører.

Forsvaret - 

 • Signalmærket i sølv på Hærens Signal Skole

 • Signalmærket i sølv i Hjemmeværnet

 • Panserkending

 • Flykending

 • Skibskending

 • Frem til Signal-befalingsmand

Interesser

 

 

 • HJV, min interesse for signaltrafik kan blive honnoreret her, 10-års tegn modtaget nov. 2001
 • EDB, har den virkning på mig, at jeg kan ganske enkelt ikke rejse mig fra det.
 • Udlandsrejser, jeg har besøgt Sverige, Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg, Tjekkiet, Mallorca og Syd Afrika, og mine fremtids-drømme har noget med Syd Afrika at gøre, på et eller andet plan.
 • Ny viden, når jeg støder på noget nyt, skal jeg helt automatisk bare vide mere om det.
 • Musik. Når jeg hører musik som kan danses til, gerne med lidt fart på, opstår der gerne lyst til at skal danse.
 • Frimærker, som jeg dog ikke gør det store i mere.
 • Naturoplevelser og naturfænomener

Tidligere
Betroede   poster

 

 • Lokalforening, politisk                    - Næstformand.
 • Møn/Sydsjælland Biavlerforening,   -  Formand.

 • Østsjællands Pelsdyravlerforening, -  Bestyrelsesmedlem.

 • Radio Møn                                    -  Radiovært

 • Sjællandske Telegrafregiment,       - Krypto-opr., clearet hemmeligt, lastbil udleveret.

 • Hjemmeværnet                             -  Signalbefalingsmand

 • Dantherm                                     - Sikkerhedsrepræsentant

   

 

 
   

Sidst opdateret den  1. Februar 2019