Protea
Varme Genbrug

Seriøs klima

 

Genbrug din varme

Vær miljøbevidst

Høst den økonomiske fordel

Http://www.hjarsaas.dk

      

 Kontakt 

 

Dokumentation   ---   Test

Forsiden

Virkemåden

Miljøgevinst

Miljøpolitik

Økonomi

Hvad du opnår

Specifikationer

Dokumentation

Galleri

 
Følgende er direkte citeret fra rapport, udarbejdet af en af Danmarks førende på området:

Jenk A/S  
Vallensbækvej 21, 2605 Brøndby
Tlf:   43631111 / Fax: 43630505
Att.: Torben Kirkholt


Beregning af besparelse ved brug af opfindelse (Varmegenvinder), som beskrevet af Jan Hjarsaas.

Forudsætninger:

Varmetabsberegninger for henholdsvis transmissionstab, ventilationstab og infiltrationstab danner grundlag for vurdering af besparelsespotentiale.

Formlerne for ovenstående beregninger er udført med ude- og indetemperatur som de eneste variable parametre, således at der alt andet lige angives en procentuel besparelse ved anvendelse af ovenstående opfindelse.

Som variable parametre er brugt:

  1. Udendørs temperatur på gennemsnitligt 4 °C i 229 dage (varmesæson).
  2. Indendørs temperatur på gennemsnitlig 24 °C
  3. Temperatur ved gulv på 18 °C
  4. Temperatur ved loft på 30 °C
  5. Effectforbrug på opfindelse er 9,5 W

Varmetab uden brug af opfindelse:

Transmissionstab      =     26,0 W
Ventilationstab         =      1,8 W
Infiltrationstab         =      8,8 W

Total                      =     36,6 W

Varmetab med brug af opfindelse:

Transmissionstab      =     20,0 W
Ventilationstab         =      1,4 W
Infiltrationstab         =      6,8 W

Total                      =     28,2 W

Besparelse                 =     23 %

Fortolkning af resultat:

Der foreligger et besparelses-potentiale på 23 % af den energimængde der er nødvendig til at opretholde temperaturen på et komfortabelt niveau, ved brug af opfindelsen.

Procentsatsen er ikke afhængig af isoleringsgrader af bygningen da disse er udlignet i formlerne.