Seriøs biavl .......

 

Danske produkter

Efter gængse normer

På naturens betingelser

Http://www.hjarsaas.dk

     Forsiden        Bisværm       Prisliste

 Kontakt   

Egne Erfaringer  
Ny mand i byenTidligere hvor

Med bopæl på Møn startede jeg med biavl på Sydsjælland - Møn i 1990, efter at jeg måtte lukke en minkfarm.
Jeg har også været biavler i Jylland, og er klar over at der er meget der skal læres, om hvordan man driver biavl her, og helt specielt lyngbiavl, da dette var et totalt ukendt fænomen øst for Storebælt.

Rent geografisk har jeg mest drevet biavl på Møn, Sydsjælland og Lolland-Falster, og siden lidt i Midt-Jylland. Nu, - 2018 Vordingborg.
Kyndig Biavler Jeg er kyndig biavler, og har været det siden 1992. Seneste opdateringskursus i 2018. Jeg har da også haft den tvivlsomme ære at se, og været med til at behandle BIPEST.
Forening Jeg har været formand for Møn biavlerforening i 4 år. og havde som sådan, den ære at udnævne en bisygdoms-inspektør.
Rammemål Jeg har drevet biavl med 3 forskellige rammemål på en gang, 12 x 10, norsk mål og lavnormal.

Jeg brugte 12 x 10 i trugstader,  dem fandt jeg ud af var bedst i Sydsjælland.

Lavnormal havde jeg i trugstader, og det var det bedste mål på Lolland.

Norsk mål havde jeg på opstabling, og det var det som egnede sig bedst på Møn og Falster, men husene var meget hurtigere at arbejde med, og efterhånden som jeg fik bedre vinterbigårde og mere standardisering i de norske kasser, blev det jo til det, der må siges at være det rigtige.
Nu, hvor jeg er startet helt forfra, på hobbyplan, er jeg så startet op på Langstroth, da kassestablerne bliver knap så høje med dette mål.

Bestøvning I 1994 og 1995 var der et behov blandt landmænd, for bier til bestøvning i det område som jeg drev min biavl i, så jeg valgte at arbejde med 320 bifamilier, hvoraf 30-40 familier ikke var ude til bestøvning.

Ca. 200 familier blev flyttet 2 gange om året. Både til og fra bestøvning.

Nu, i 2018 er jeg startet forfra på hobbyplan, med 4 familier.

Specialbestøvning Jeg har prøvet at hjælpe landmænd med bestøvning af så specielle afgrøder som persille, crysantenum, scorzenedrod og rødkløver.
Dronninger Jeg lavede selv mine dronninger, og skiftede ca. 50 % om året. Når man har en bigård som ligger for sig selv, aldrig bliver forstyrret og med masser af sol og læ, så kan man.
Foder Jeg bruger altid sukker, som jeg fodre med, a' 3 gange, og opstablingsstaderne vejer jeg altid, inden den endelige beslutning, om hvornår de har fået nok.
Varoa Min Varoabekæmpelse har jeg altid foretaget mig med Krämer-plader og myresyre, når bierne var sat på vinterplads, men før vi skulle fodre.
Nu har jeg også prøvet med Oxal-syre i December.
Voks Jeg laver en del lys af den overskydende voks, og sælger resten.
Hvepse Jeg har brugt mange aftener på at tage ud og "ordne" vipse- og gedehamseboer, det største gedehamsebo, kunne ikke være i 2 sorte skraldesække.
Miljøkontrollen Jeg havde lokaler som blev godkendt af miljøkontrollen 1 gang om året.
Slynge Jeg anvender en 8 solds selvvendbar fuldautomatisk slynge.
På hobbyplan, er jeg gået over til en 4 solds.
Dåsesalg Jeg "dåsede" ca. det halve af min honning op, og solgte den til de lokale Brugser og Købmænd.
Refractometer Jeg havde som den eneste på Møn, et REFRACTOMETER, til at måle vandprocent, så jeg altid kan følge med i hvilken vandprocent, den enkelte portion honning indeholder. Man kan komme ud for at have en portion på f.ex. 150 kg med en vand% på 21,0 og en portion på 200 kg med en vand% på 18,4, og hvis de 2 portioner bliver blandet sammen, har man jo begge portioner på under 20,0.