Protea
Varme Genbrug

Seriøs klima

 

Genbrug din varme

Vær miljøbevidst

Høst den økonomiske fordel

Http://www.hjarsaas.dk

 

 Kontakt 

 

Miljø - politik

Forsiden

Virkemåden

Miljøgevinst

Miljøpolitik

Økonomi

Hvad du opnår

Specifikationer

Dokumentation

Galleri

PROTEA vil åbent og aktivt deltage i løbende miljøforbedringer ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages hensyn til såvel teknologisk samt økonomisk gennemførlighed.

Vi ønsker at fremtræde som en ansvarlig virksomhed med hensyn til eksternt miljø. Som minimum vil PROTEA leve op til kravene i den til enhver tid gældende miljølovgivning. Indsatsen herfor skal primært være forebyggende.

Ved udvikling af nye produkter, skal renere teknologi søges anvendt.

Gennem information vil PROTEA søge at motivere medarbejdere, kunder, leverandører og andre interesse grupper til miljøbevidsthed.

Det skal tilstræbes at emballage som anvendes for egne og indkøbte produkter, skal kunne genanvendes.

PROTEA vil ikke flytte miljøbelastende processer til udlandet, blot med det ene formål at reducere egen miljøbelastning.

Kommunikation omkring virksomhedens eksterne miljøforhold, herunder udtalelser til pressen, varetages af den daglige leder.