Master-Startside

Kontakt


 

 

Jan Hjarsaas

 

Hard - ware

Soft - ware

Digital - trafik

 

Ordliste

 

 
 

 

Ordliste

IRQ

NTFS

OSI

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 

 a

abort
aborted
accellarator
access -n
access -v
access code
access point
accessability
account
accept
action
adapt
add
addition to
address
aggregate
alert
alias
alias as
aliases
alignment
allocate
alpha
alt
alt gr
ambiguous
amortization
annuity
antialiasing
append
appearance
applet
applicable
application
application path
apply
argument
array
arrow up
arrow down
article
ascending
assertion
asset
assistant
at -> @
attach
attachment
attribute
audio
audio track
authenticator
authentication
authentification
author
authorize
autoscroll
autoview
available
available space

 

afbryde, annullere
afbrudt
genvej
adgang
tilgå, få fat i
adgangskode
adgangspunkt
tilgængelighed
konto, konti i flertal (evt. kontoer)
godkende, acceptere
handling
tilpasse
tilføje, addere, lægge til
ud over, så vel som
adresse
sammenfatte
advare, advarsel
alias
vælg et alias
adressebog
justering, tilpasning, placering, -stillet
tildele, allokere, reservere
alfa
alt (tasten)
alt gr (tasten)
flertydig, tvetydig
amortisering, afskrivning
annuitet
udjævning
tilføje, føje til
udseende
panelprogram (ved paneler), applet, miniprogram
passende, anvendelig, relevant
program, applikation, anvendelse
søgesti, sti til program, programsti
anvende
argument, parameter
tabel, række, vektor
pil op
pil ned
indlæg, (nyheds)artikel
stigende (orden), voksende, opstigende
påstand, antagelse, forudsætning
(et) aktiv
(se guide)
snabel-a
vedlægge, vedhæfte (MS)
bilag -vedhæftning
attribut, egenskab, kendetegn
lyd
lydspor
godkendelsesmetode
godkendelse, bekræftelse af identitet
se authentication
forfatter, udvikler
autorisere, give ret til, give adgang til
autorul
autovisning
tilgængelig, disponibel, til stede
ledig plads (fx på disk)
 

 b

back
back button
backend
backslash
backspace
backup
backwards
bar
baseline
basename
basic regular expression
batch file
baud rate
bcc list
behavior
benchmark
bind to
binding
bit(s)
blend
block
block special file
blur
body
bogus
bookmark -n
bookmark -v
boot image
boot time
bootable
bootstrap
bounce
bounding box
box
brackets []
branch
break
breakpoint
broadcast
broken link
browse
browser
brush
bucket
bucket fill
buffer
buffer underrun
bug
bugs and issues
bump
bump map
burn -n
button
byte(s)

 

tilbage (tasten)
tilbageknap
bagende, bagside, motor
omvendt skråstreg, backslash
tilbage (tasten)
sikkerhedskopi, backup
baglæns
bjælke, linje, barre
grundlinje
grundnavn, basisnavn
almindeligt regulært udtryk
skriptfil
baudrate, moduleringsrate, bitrate
bcc-liste, blindkopi
adfærd, opførsel
ydelsesmåling
tildele, tillægge, koble
tildeling, binding
bit (flertal: bit uden s)  en 1 eller 0
blanding
blok
blok-specialfil
sløre, udviske, udtvære, blødgøre
brødtekst, krop, tekst, indhold
falsk, forloren
bogmærke
sætte et bogmærke
opstartsaftryk, boot-aftryk, opstartsfil
opstartstidspunkt
opstartelig, bootbar, startbar
opstart(ssekvens), opstartsprocedure
tilbagesende, gensende, omdirigere
afgrænsningsfelt
felt, kasse, bakke, boks
klammer, kantparanteser, kantede parenteser
gren
skift (linjeskift, sideskift, spalteskift)
stoppunkt
rundsending
ugyldig henvisning
browse (www), gennemse (filer), bladre, skimme, ose
netlæser, netsøger, browser
pensel
spand, bøtte
spandudfyldning
buffer, puffer
bufferunderløb
fejl
fejl og mangler
bule
højdekort
sværtning, brænding
knap
byte (flertal: byte)  1 byte = 8 bits
 

 c

cache
caching proxy
calculate
calender
callback process
cancel
can't stat
caption
capture
caps lock
caret
carriage return
case sensitive
cash flow
cast
category
cc list
cdrom
cell
certificate
certificate authority
challenge -n
challenge -v
change
changelog
character
character repertoire
character set
character special file
character encoding
charmap
charset
chart
chat (v)
chat (n)
chdir
check
check out
checkbox
checkpoint -v
child process
chip
chunk size
chipher
clash
cleanup
clear
client
client/server
clipart
clipboard
clobbered
close
cluster
code completion
codepage
collapse
collate
collation
collision
color intensity
colormap
color picker

color selector
column
combo box
command
command line
command option
commit

community
compile -v
compiler -n
complete -v
completion
compose
composer
compression
compute
computer
concordenace file
conduit
configure
connect
connection
consistency
constructor
constraint
container class
content(s)
content-type
context
context diff
context menu
continue
contribute
contributor
controller
convert (vb.)
convolve

cookie
copyright
core dump
corrupt -v
corrupt  -t
counter
country code
cpu
crash
create
credentials
credits
crop
cross-device
cryptology
curly brackets{}
current
cursor
custom
customize
ctrl
cyan
cyberspace
cycle (among)

 

 

mellemlager, hurtigbuffer, cache
mellemlagrende proxy, cachende proxy
beregne
kalender
tilbagekaldsproces
annullere, afbryde
kan ikke finde, kan ikke vurdere
billedtekst
indspille
caps lock (tasten)
cirkumfleks, hat, markør (ved tilgængelighed)
linjeskift (tegn), retur (tast)
versalfølsom, forskel på små/store bogstaver
likviditetsstrøm
omstøbe, skifte, typekonvertere
kategori
cc-liste, kopi til
cd-rom (cd-rom'en eller cd-rommen), cdrom
celle
certifikat
certifiseringsinstans
udfordring, anråb
udfordre, anråbe
ændre, skifte (ikke rette)
ændringslog
tegn
tegnrepertoire
tegnsæt
tegn-specialfil
tegnkodning
tegntabel
charset, eller tegnkodning
diagram
snakke, chatte, sludre
samtale, chat
skift katalog/mappe
tjek, afkryds (ved flueben)
hente, overføre
afkrydsningsfelt
opdatere
barneproces, underproces
chip, integreret kreds, brik
fragmentstørrelse
chiffer
sammenstød
ryd op, rens op
rydde, fjerne, nulstil, blankstil, tømme
klient, kunde, gæst
klient/server, kunde/tjener, gæst/vært
billedudklip, udklip, udklipskunst
klippebord, udklipsholder
tilsnavset, rodet
lukke
klynge, sektorgruppe (ved diske)
kodefuldførelse
tegnkodningstabel
sammenfolde
sammenligne, ordne, sammenholde, sortere
sammenligning
sammenstød, kollision
farvemætning
farvekort
farveplukker
farvevælger
kolonne, søjle, spalte
kombinationsfelt
kommando, ordre, æble (på Apple)
kommandolinje
kommandotilvalg, kommandovalg
begå, forpligte, give tilsagn, acceptere, fastlægge, fastsætte, indsende (CVS/SVN/Arch), skrive/indskrive, gennemføre, registrere, udføre.
fællesskab
oversætte
oversætter
fuldføre, færdiggøre
kodefuldførelse
komponere, skrive, sammensætte, forfatte
komponist, skriveværktøj
komprimering
beregne
maskine
ordindeksfil
kanal
konfigurere, indstille
tilslutte, forbinde, opkoble
tilslutning, forbindelse, opkobling
konsistens, overensstemmelse
konstruktør
afgrænsning, kriterium, begrænsning
beholderklasse, opbevaringsklasse
indhold, indholdsfortegnelse
content-type (rfc-udtryk som ikke oversættes)
sammenhæng, kontekst, samstilling, omgivelser
kontekstdiff
genvejsmenu
fortsætte
bidrage
bidragyder
styrekort, styreenhed
omdanne, konvertere
konturændring (convolve kommer sig af at operationen foregår via en "convolution matrix")
infokage, cookie
kopirettigheder, ophavsret
programdump, kernedump
ødelægge, skade, korrumpere
ødelagt, skadet, korrumperet
tæller
landekode
processor, centralenhed
nedbrud
oprette, skabe, lave
akkreditiver, reference
medvirkende, bidragydere
beskære
adskilte enheder, virker på tværs af enheder
kryptologi
krøllede parenteser, tuborgklammer
nuværende, aktuelle, aktive, "denne" - "den valgte"
markør, peger
tilpasset, brugerdefineret, selvvalgt, skræddersyet
tilpasse, skræddersy
ctrl (tasten)
cyan, cyanblå
nettet
gennemløb

d

daemon
date
deadlock
debug
debugger
debugging information
decode
decrypt
default
default folder
default value
default configuration
degrees of freedom
deity error
del
delegate (C#)
delete
delivery process
density
deprecated
depreciation
derived style
descending
description
desktop
desktop pager
desktop publishing
destination
destructor/finalizer (java)
detect
device
dialog
dir
directory
directory listing
disable
discard
discretionary access control
display -n
display -v
dispose (C#)
dithering
dock docklet
dodge
domain
dotlock -v
download
draft
drawable
drawback
driver
drop shadow
dropdown
druid
dump
dummy
dtp
dtp program

 

 

dæmon
dato
baglås, hårdknude
fejlsøge, afluse
fejlsøgningprogram
fejlsøgningsinformation
afkode
dekryptere
standard (ikke tillægsord), forvalg
standardkatalog, standardfolder, standardmappe
standardværdi, forvalgt værdi
standardopsætning, standardkonfiguration/indstillinger
frihedsgrader
gudefejl (RPA-begreb)
delete (tasten) Slet
(ud)delegere
slette, fjerne, slettetast, delete (tasten)
leveringsproces
tæthed
forældet, afskrevet
afskrivning
afledet stil
faldende
beskrivelse
skrivebord
skrivebordsoversigt / -skifter
Skrivebords publicering
mål, slutpunkt

genkende, opdage
enhed
vindue, dialogvindue (hvis det er vigtigt at skelne)
kat(alog)
katalog, mappe (grafisk), filkatalog
kataloglistning, katalogoversigt
deaktivere, slå fra
kassere
skønsmæssig adgangskontrol

skærm
vise
disposition
farvereducering[skompensering], punktning
dok
blegning
domæne
låse
hente, overføre
kladde
tegnelig, tegneobjekt
ulempe, hage
drivprogram, modul, driver
slagskygge, baggrundsskygge
rullegardin
(se guide)
dump, drop, udskrift
attrap, dummy
dtp (med små bogstaver)
forlæggerprogram

e

edit
editor
eject
ellipsis
email
embedded
enable
encapsulated
encoding
encrypt
encryption
end
end-of-file
end of line
end-to-end encryption
engine
enter -v
enter -n

entropy
entropy pool
entry
entry data
envelope-address routing
environment
environment map
environment variable
error, fatal
errno.
esc  escape
escape sequence
event
ex.
exchange
execute
executable
exist
exit
exit status
expand
expire
expunge
extended regular expression
external program
extension
extract
extraneous
eye-candy

 

 

redigere, editere
redigering (se texteditor)
skubbe ud; åbne
ellipse
(elektronisk) brev, post, e-post, e-brev
indlejret, indfældet
aktivere, anvende, slå til
indkapslet
(ind)*kodning f.eks. 8-bit/us-ascii
kryptere
kryptering
end (tasten)
filafslutning, slut på fil
linjeslut
ende til ende-kryptering
motor, maskine
indtaste, skrive, anføre
enter, retur (tasten) = I gamle dage : 2 vogn tilbage + 1 ny linie
entropi
entropipulje
indgang, linje (i en konfigfil), element, post, listning, regel, opføring
indtastningsdata
adressering efter konvolutadressen

miljø, omgivelser
omgivelsesreflektioner
miljøvariabel
kritisk fejl
fejlnr.
esc (tasten)
undvigesekvens
hændelse (fx museklik), begivenhed (fx koncert)
eks.
udveksle; veksle
udføre, afvikle, eksekvere, køre, starte
kan udføres, kørbar, udførbar, ekseverbar
findes, eksisterer
afslutte, tilbage
afslutningskode, udgangsstatus, slutstatus
udfolde, udvide
udløbe, overskride
tømme, slette
udvidet regulært udtryk

eksternt program, hjælpeprogram
fil-endelse, suffiks; udvidelse
udtrække, ekstrahére, udpakke
overflødig, uvedkommen
øjeguf, guf for øjet

f

fail
failover
faq
fcntl lock
feather -v
feature
fetch
FG, BG
field
file
file descriptor
file handle
file selector
filemanager
filesystem
filter
fingerprint
finished
firewall
fixate
fixed font / width
fixed string
flag
flamewar
flatten image
floating-point number
floppy
floppy image
flow control
flush
folder
follow-up -n
follow-up to -v
font
force
forcibly
fork -v
fork -n
form
form feed
form submit button
forward
frames
free
Free Software
frontend
fuzzy

 

 

mislykkes, fejle
tilbagefald
oss (o)fte (s)tillede (s)pørgsmål
fcntl-lås
udviske
egenskab, funktion, facilitet
hente
fg., bg. (forgrund og baggrund)
felt
fil
fildeskriptor, filbeskriver
filhåndtag
filvælger
filhåndtering
filsystem
filter
fingeraftryk
færdig
brandmur, dørvogter
fiksere
fast skrift, skrivemaskineskrift, fastbredde skrifttype
fast streng
(status-) flag, statusindikator
mudderkastning
fladgør billede, udflad billede, fladtryk billede
kommatal
diskette
disketteaftryk
arbejdsgangskontrol
tømme, opdatere
mappe, brevbakke (i epost), katalog
opfølgning
følge op til
skrifttype, typesnit (-font)
tvinge, gennemtvinge
gennemtvunget
forgrene, udspalte, afgrene
forgrening, stikling, afgrening
formular
sideskift
formularindsendelsesknap
videresend
rammer, billeder
ledig
Frit programmel, Gratis
grænseflade, frontende, forende, brugerflade
upræcist, uklart, udflydende

g

gap
garbage
garbage collector
gateway
general
generic
geometry
get
go (in browser)
govern
gradient
grap
gratitous
grid
group
group id
groupware
guide

 

 

hul
spild
spildopsamler
adgangspunkt, adgangsvej
generelt
almen, almindelig, fællesbetegnelse, generisk
geometri, omfang, størrelse
hente
navigér, vís, gå til
regulere
farveovergang
(ind/op) fang, snup
umotiveret
gitter, net
gruppe
gruppeidentitet
samarbejdsprogrammel
guide (skridtvis gennemgang), hjælpelinje (tegneprogrammer), hjælper

h

hack
hairline
handbook
handler
handshake
hardcopy terminal
hard link
hard disk
hardware
hash
hat notation
header
header file
heap
help browser
helpdesk
hide
hint
hinting
history
hit
hit rate
home
home directory
homepage
host
hotkey
horizontal
hub
hue
hypertext

 

 

rettelse
hårsbredde
håndbog
håndtering
forhandling
papirterminal
hård lænke, fast henvisning
disk, harddisk, fastdisk
maskinel, isenkram, udstyr, grej, maskinvare, hardware
hash, fordelt
hatnotation (^C)
(tekst/side/brev)hoved, overskrift
inkluderingsfil, hovedfil
hób
hjælpevejleder, vejledning, hjælpeguide (gnome)
informationstjeneste, hjælpeskranke
skjule
fif
knibning
historik
træffer, træf
træfrate
hjem, home (tasten)
hjemmekatalog, hjemmemappe
hjemmeside
vært(smaskine)  huse, beværte
tastaturgenvej, hurtigtast
vandret
stikdåse, hub, netfordeler
(farve)tone, kulør
hypertekst

i

identity
identity mapping
idle
illegal
image
image map
implement
inbox
incident
include
include file
increment operator
index
information
initialize
initialization
inline
input
ins
insert
instant messaging
integrity
interactive
interface
internal
Internet
internet link
interoperabilitet
interpolated
invalid
invocation
invoke
is not
issue v
issue n
item

 

 

identitet, id (ID)
identitetsafbildning
tomgang, ledig, borte, ubrugt
ugyldig, ulovlig
billede, grafikfil, aftryk (cdr/w)
kortbillede
indarbejde, implementere, udføre
indbakke
hændelse
indeholde, inkludere
inkuderingsfil
tæl-op-operator
indeks
information, oplysning
initialisere, klargøre
nitialisering, opstart, klargøring
integreret
inddata
insert (tasten)
insert (tasten)
kvikbesked
integritet (God kryptografisk signatur)
interaktiv
grænseflade, brugerflade
indre, intern
internet
internet-henvisning/link
samspilsevne
interpoleret, udregnet
ugyldig
kald
starte
ej
udstede
udgave, sag
punkt, element, indgang

j

job
job control character
journaling
joystick
jump

 

 

job, opgave
jobkontroltegn
journaliserende, bogførende
styrepind, joystick
springe, hoppe

k

key -n
key
key escrow
keyboard
keyword
kill
knowhow

 

 

tast (eller taste)
nøgle
nøgledeponering
tastatur
stikord, nøgleord
dræbe, aflive
knowhow, ekspertise, viden

l

label
language code
layout
lead server
leakage
leap second
left arrow
legend
level editor
liberal
library
limit
limit pattern
line
line discipline
line, end of
line feed
link -n
link -v
linkage
list
list box
listener (SMTP )
literalization character
load -v
load -n
load average
local
Local Interface Network
locale
location
lock
lock busy on X
log in
logfile
logging
logic bomb
login
login shell
login name
logout
loop
loopback

 

 

etiket, etikette, mærkat, markering
sprogkode
udseende, layout, udformning
hovedserver
lækage
skudsekund
venstrepil
beskrivelse, forklaring, tekst
banebygger
tolerant (fx fortolker)
bibliotek
grænse, afgrænsning
afgrænsnings-mønster
linje
linjemodus, linjedisciplin
linjeslut
linjeskift
lænke, henvisning,
kæde, reference, genvej, hægte, link
sammenkæde
liste
rulleliste
modtager (SMTP-)
citeringstegn
indlæse
belastning
middelbelastning, gennemsnitsbelastning
lokal
lokalgrænsefladenetværk
lokalitet, regionaldata, lokale
sted, placering
lås
X låst
logge ind, logge på
logfil
logger, logregistreringssystem
logisk bombe
logind, indlogning, log på
indlogningsskal
brugernavn
logud, log af
løkke, sløjfe
loopback

m

macro loop
magenta
mail -n
mail -v
mailbox
mailinglist
main window
maintain
maintainer
major
makefile
manage
mandatory access control
manual
map -n
map -v
mapping
marshall
mask
masquerade -n
masquerade -v
masquerading
master
match -n
match -v
MDA
memory
memory exhausted
memory leak
merge
message
mic-algorithm
minor
mirror
misc/miscellaneous
mixed mode
mixmaster
mockup
mode
moderate
modifier (n)
modify
more information
morphing
motherboard
mount
mount point
multicast
multidrop (tillægsord)
multidrop
multi-drop mode
multimedia
multipart/encrypted
multipart/signed
multiprocessing
multitasking

 

 

makroløkke
magenta
post, -e-post, brev, -e-brev
sende
postkasse, brevbakke, indbakke
diskussionsliste, postliste
hovedvindue
vedligeholde
vedligeholder, ansvarlig for
hovednummer (for enhed)
make-fil
håndtere
obligatorisk/påbudt adgangskontrol

håndbog, manual, vejledning, brugsanvisning
oversigt, kort
afbilde
afbildning/kortlægning
rangere
maske, filter
maskering
maskere, maskaradere
maskering, maskerade
original, master
træffer
finde / finde matchende, lignende, afbalancere stemme overens med
MDA (Mail Delivery Agent)
hukommelse, internt lager, minde
hukommelse opbrugt
hukommelseslæk
flette, forene
besked / meddelelse, brev ( = e-brev/e-post)
mic-algoritme
undernummer (for enhed)
spejl
div./diverse
blandingsformat
mixmaster
udkast
tilstand, måde, modus
moderere
ændrer
ændre, modificere
(for) yderligere information (eller oplysninger)
formning
bundkort
montere
monteringspunkt
multicast, multisending
flerfoldig
"multidrop"
multi-drop-tilstand
multimedie (med e)
multipart/encrypted (rfc-udtryk)
multipart/signed (rfc-udtryk)
parallelkørsel
parallelafvikling

n

n/a
named pipe
name file
namespaces
nametemplate
nest -v
newsgroup
nick(name)
node
notification
notification area
notification icon
notification tray
null
NULs

 

 

i/t (=*ikke tilgængelig)
navngivet rør, navngivet kanal
navnefil
navnerum
navneskabelon
indlejre
nyhedsgruppe, diskussionsgruppe
kælenavn, øgenavn
knude, punkt, maskine, node
påmindelse, besked
statusfelt
statusikon
(se notification area)
nul
NUL-tegn

o

obsolete
occurence
omit
office pack
offline
offset
OK
on
on-board
on the fly
online
opaque
opacity
open source
operand
operation
option
optional
original
outbox
outdated
output
overflow
overloading (af funk.)
override

 

 

forældet
forekomst
udelade
kontorpakke
afkoblet (uden net)
forskydning, afsæt, afstand
O.k.
aktivér (flueben/afkrydsningsboks)
Integreret på bundkortet
løbende, umiddelbar, uden omveje
opkoblet (på net)
uigennemsigtig
uigennemsigtighed
åben kildetekst
operand
handling, operation
tilvalg, valgmulighed, alternativ, flag, indstilling
valgfri
oprindelig
udbakke
forældet
uddata, output, udskrift
overløb
overdefinering
tilsidesæt

p

package
padding
page down
page fault
page up
palmtop
(window)pane
paragraph
parameter
parent-
parse
partition
pass phrase
password
patch
patching
path
pattern
pause
payload
peer
perform
performance
permission
permutation
persistent
personal name
pgp, private key
pgp, public key
pgp, passphrase
PgDn
PgUp
pipe -v
pipe (subst)
pipeline
pixels
placeholder
plugin(s)
pointer
policy
poll
polymorph
pool
popup
port
portable
post-connection command
postmaster
postpone
powerfull
preauthentication
pre-connection command
precedence
predicate
preferences
prefix
preparsed
preprocessor
preserve
preset
preview

previous
principal
print -v
print screen
printer -n
privacy
privilege
procedural database
process -n
process -v
progress
progress bar
progress message
prompt -n
prompt -v
property
provide -v
provide -n
proxy
public key

 

 

pakke, programpakke
fyld, spaltefyld, udfyldning
page down
sidefejl
page up (tasten)
håndholdt, lomme-pc
rude, felt
afsnit
parameter
forælder-, forrige
fortolke, tolke, analysere
partition, diskafsnit
løsen, adgangskode, adgangsfrase
adgangskode, kodeord
lap, programrettelse
lapning
(søge)sti, bane
mønster
pause (tasten)
nyttelast, pakkeindhold
ligemand, server
yde, udføre
ydelse
tilladelse, rettighed
omrokering, permutation
vedvarende
navn
privat pgp-nøgle
offentlig pgp-nøgle
pgp-løsen
page down (tasten)
page up (tasten)
viderelede, overføre, kanalisere
[data]ledning, rør, kanal
rørledning, rørlinje, ledning, kanal
billedpunkter, pixler, piksler, pixels, billedelementer
pladsholder
udvidelsesmodul, indstik, plugin
(muse)pil / musemarkør, peger (prog.spr)
retningslinje
prøve
flerformig, polymorf
pulje
pop op
port
bærbar, portabel
afslutningskommando

postmester
udsætte, tilbageholde
stærk, sej (-kraftig)
forhåndsgodkendelse
forbindelseskommando

prioritet/rang
udsagn, prædikat
indstillinger, præferencer
præfiks, forstavelse
forudanalyseret
præprocessor, forbehandler
beholde, bevare
forvalgt
forhåndsvisning, smugkig, eksempel (tekst), miniature (billede), forkig, vis udskrift (dokument i tekstbehandler)
forrige, tilbage, foregående
fuldmagtsgiver
udskrive, printe
print screen (tasten)
printer
privatliv, hemmeligholdelse (Kryptering)
rettighed
proceduredatabase
proces
behandle
fremgang, fremskridt
statuslinje, statusmeter
fremgangs/fremskridsbesked, forløbsbesked
prompt
spørge
egenskab
give, tilbyde
tilbud
proxy, mellemvært
offentlig nøgle, kendt nøgle

q

query -n
query -v
question mode
quit
quote -n
quote -v

 

 

forespørgsel
forespørge
forespørgselstilstand
afslut
citat
citere

r

ramdisk
range
ratio
raytracing
read-only
read
reason
recall
recipient
recode
record
recover
recurrance
recursion
recursive
redirection
redo
redraw
reenter
refresh
regex
regexp
registry
regular expression
regular file
reload
relocation
release notes
remailer
remailer chain
reminder
remote
remove
rename
render
repaint
repertoiremap
reply -n
reply -v
repository
representable
request
require
reset
resource
resubmit
restore
retrieve
return
return -v
reverse
revert
revoke
right arrow
root
root directory
router
row
run
run level
running
runtime
run-together words

 

 

ramdisk
omfang, interval, område, rækkevidde
forhold, formatforhold, skaleringsforhold -rate
strålesporing
skrivebeskyttet
læse
årsag
husk, genindlæse
modtager
omkode
post, blok
genskabe, redde
gentagelse, genindtræffelse
rekursion, (undertiden) løkke, tilbagevenden
rekursiv, tilbagevendende
omdirigering
omgøre
opfriske, gentegne
genindtast
opdatere, genindlæse, genopfriske
reg. udtryk
reg. udtryk
registratur, registreringsdatabase
regulært udtryk
almindelig fil
genindlæse, genopfriske
flytning
udgivelsesnoter
genposter
genposterkæde
påmindelse
ekstern, fremmed, fjern
fjerne
omdøbe
optegne, generere, gengive, farvelægge, rendere
gentegne
repertoiretabel
svar
svare
arkiv, depot, gemmested, lager
repræsentérbar
forespørgsel
påkræve, kræve
nulstille, gendanne
ressource, resurse
genindsende
genoprette, gendanne, genskabe
hente
retur
returnere
omvendt, baglæns, tilbage
forkast, fortryd ændringer
tilbagekalde
højrepil
administrator (person), root (systemkonto), rod (fx rodkatalog)
rodkatalog
ruter
række
køre, udføre, afvikle
kørselsniveau
kørende, igangværende
kørselstid, udførselsmiljø
sammensatte ord, sammenskrevne ord

s

salami attack
saturation
save
scan
scanner
schedule -v
schedule -n
scheduling
scope
score -n
screen
screenful
screensaver
screenshot
scroll, down/up
scroll lock
scrollbar
script
search path
section
select/selected
selection
send
server
service
set -n
set -v
setup
settings
shared library
shearing
shell
shell builtin
shell command
shell script
shift
shortcut
shrink
sidebar
side effect
signature
simultaneous
single-drop mode
size estimate
skip
slash
smooth
smudge
snap (to grid)
snapshot
socket
software
sort
sorting rule
source file
sourcecode
space
spam
spammers
span
span
sparse file
specify
spelling
spellcheck
spellcheck
spinbutton
splice
spool
stall
standard error, stderr
standard input, stdin
standard output, stdout
standby/hybernate
state
state machine
step
stepping
sticky
stream
stream socket
string
strip
stroke
style
stylist
stylesheet
subject
subscribe to
subshell
subthread
suffix
submit
summary
(adaptive) supersampling
succesfull
support
support
suppress
switch
symlink
syntax
SysRq
system tray
system tray icon

 

 

salamiangreb
mætning
gem
skanne, indlæse
skanner (med k)
planlægge
skema
skedulering, tidsplanlægning
virkefelt
bedømmelse, pointgivelse
skærm, skærmbillede
skærmfuld
pauseskærm
skærmbillede, skærmaftryk, skærmkopi, skærmskud
rulle ned/op
scroll lock
rullebjælke
skript (pl skripter), skrift, skriv
søgesti
afsnit, sektion
udvælge/udvalgt, markere/markeret, mærke/mærket
udvalg, markering
sende
server
tjeneste
mængde
angive, sætte
opsætning, indstillinger
opsætning
delt bibliotek
trapezering
skal, kommandofortolker
indbygget kommando
skalkommando
skript, skalskript, kommandoliste
skift
genvej
formindsk
sidepanel
bivirkning, sideeffekt
signatur, underskrift
samtidig
single-drop-tilstand
størrelsesoverslag
overspringe, udelade, ignorere, springe over
skråstreg
udglatte, blødgøre
udtvære
rette ind til gitter
øjebliksbillede
sokkel, stik, kontaktflade, kontakt
programmel, programvare, software
sortere
sortingsregel
kildetekst(fil)
kildetekst, kildekode
mellemrum
spam, skidtpost, affaldspost, e-pest, reklamepost
spammere
spændvidde, omfang
udspænde
fil med huller, ikke-sammenhængende fil
angive, anføre, specificere
stavemåde, stavning
stavetjek, stavekontrol
stavetjekke, stavekontrollere
rulleknap
splejse

hænge
standardfejlkanal, standardfejl
standardinddata
standarduddata
dvale, dvaletilstand
tilstand
tilstandsmaskine
trin, skridt
modelserie (CPU)
klæbrig
strøm
strømsokkel
streng, tekst, tekststreng
strippe, skrælle
bestryg (vb.), strøg (n.)
typografi, stíl
formgiver, typograf, stylist
stilark, stilart
emne
abonnere på
underskal
deltråd
endelse, suffiks
indsende
sammendrag, resumé
adaptiv udjævning

problemfri
understøttelse
brugerhjælp
undertrykke, hindre
netværksveksler
symlænke, symbolsk henvisning
syntaks
SysRq
statusfelt
statusikon

t

tab
tag -n
tag -v
tagged
tagging -n
tarball
target
team
tearoff menu
template
term
terminal
test
text entry field
textarea
texteditor
theme
thread -n
thread -v
thread pool
throughput
thumbnail
ticket
tile
tilde -> ~
timeout
tip
title case words
todo
todo list
token
tool
toolbar
toolbox
toolitem
tooltip
toggle
touch (file)
touchpad
track -n
track -v
track-by-track
trace
trackball
trailing
transcode
transfer
transparent
trap
trash
traversal
traycard
trick
trojan horse
troubleshooter
trust level
truncate
tutorial
type ahead find

 

 

faneblad, fane, tabulator (tasten)
mærke, seddel
mærke, opmærke, udvælge
mærket, udvalgt, markeret
opmærkning, udvælgelse
tar-arkiv
mål
hold
afrivningsmenu
skabelon, forlæg
led (i et udtryk)
terminal
afprøvning
tekstindtastningsfelt
tekstområde
tekstbehandling, tekstbehandler, tekstredigering
tema
tråd
tråde
trådpulje
gennemstrømning
miniature
billet
flise
tilde
tidsudløb, tidsgrænse, ventetid, tidsafbrud
tip, råd
titelord med stort begyndelsesbogstav
gøremål, (skal) gøres, opgaver
huskeliste
symbol
værktøj
værktøjslinie
værktøjskasse
værktøjselement
værktøjstip
(slå) til/fra, skifte (mellem)
røre (fil)
pegeplade, styreplade, museplade
spor
spore, opspore
sporvis
spore
musebold, musekugle
afsluttende, efterhængt
omkode
overføre
gennemsigtig
fælde
affald
gennemløb, gennemgang
bagsideomslag
kneb
trojansk hest
problemknuser, fejlfinder
troværdighedsniveau
afkorte, afklippe, trunkere
gennemgang, rundtur, øvehæfte, indføring
tast og find

u

unable
unary
unbalanced
uncollapse
uncompress
undelete
undo
unicode
uninstall
unlink
unmask
unmatched
unmodifiable
unsubscribe to
untag
unread
update
up to date
upload
urgent
usage
use
user agent
user interface
username
utility

 

 

kan/kunne ikke
unær, monær
uafbalanceret, ubalanceret
udfolde
dekomprimere
fortryde sletning, beholde
genskab
UCS, ISO 10646
afinstallere
aflænke
afmaskér
ubalanceret
ukorrigerbart, skrivebeskyttet
afmelde, opsige abonnement på
(se tag), fjerne valg
ulæst
opdatere
ajour, opdateret, ajourført
sende, lægge op, overføre
hastende, kritisk
brug
bruge, benytte, anvende
brugeragent
brugergrænseflade, brugerflade
brugernavn
redskab, nytteprogram, program (værktøj = tool), hjælpemiddel

v

valid
varians
variation
verify
verifier
vertical
violate
volatile
volume
volume

 

 

gyldig
varians
variation
efterprøve
verifikator
lodret
bryde med, krænke
flygtig, omskiftelig
delarkiv, bind, arkivdel
lydstyrke

w

web
webmaster
website
weed
weight
whitepaper
widget
wiki
wind chill
window manager
wizard
working directory
word processor
wordwrap
workspace
world wide web
worm
wrap
wrapped to
wrapper
write fault
write protected

 

 

web, væv, nettet
webredaktør, hjemmesideadministrator, webansvarlig
netsted, websted, hjemmeside
luge, beskære
vægt
hvidbog
kontrol, dims
wiki, wikien, wikier
kuldeindex, afkølingsindex
vindueshåndtering, vinduesbehandling, vindueshåndterer
se, guide
arbejdskatalog, arbejdsmappe
tekstbehandlingsprogram
tekstombrydning
arbejdsområde, skrivebord
World Wide Web, webbet, webben
orm
ombryde
ombrudt til, fortsat fra
omslag
skrivefejl
skrivebeskyttet

x  
y  
z

zoom in
zoom out

 

forstør, zoom ind
formindsk, zoom ud

 
 
     

Sidst opdateret den  1. Februar 2019