Master-Startside

Kontakt


 

 

Jan Hjarsaas

 

Hard - ware

Soft - ware

Digital - trafik

 

Sub-netting

 
 

 

DHCP

DNS

Sub-Netting

Tal / Tegn

 

   

Der anvendes 3 forskellige størrelser/typer netværk

 • A (0)           = 0     - 127. xxx.xxx.xxx
 • B (10)         = 128 - 191.xxx.xxx.xxx
 • C (110)       = 192 - 223.xxx.xxx.xxx
 • D (1110)     = Anvendes ikke
 • E (1111)     = Anvendes ikke
Private IP-numre
 • A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
 • B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
 • C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
Diverse afsatte IP-numre
 • D: 224.0.0.1 - 244.255.255.254 anvendes af routere imellem til updates.
 • Local hosts: 127.0.0.1 - 127.255.255.254
 • Loopback fra netkort: 127.0.0.1
 • Til specielle formål: 0.0.0.1 - 0.255.255.254
Subnetting af klass -A netværk  
# bits Subnet Mask CIDR # Subnets #Hosts Nets * Hosts
2 255.192.0.0 /10 2 4194302 8388604
3 255.224.0.0 /11 6 2097150 12582900
4 255.240.0.0 /12 14 1048574 14680036
5 255.248.0.0 /13 30 524286 15728580
6 255.252.0.0 /14 62 262142 16252804
7 255.254.0.0 /15 126 131070 16514820
8 255.255.0.0 /16 254 65534 16645636
9 255.255.128.0 /17 510 32766 16710660
10 255.255.192.0 /18 1022 16382 16742404
11 255.255.224.0 /19 2046 8190 16756740
12 255.255.240.0 /20 4094 4094 16760836
13 255.255.248.0 /21 8190 2046 16756740
14 255.255.252.0 /22 16382 1022 16742404
15 255.255.254.0 /23 32766 510 16710660
16 255.255.255.0 /24 65534 254 16645636
17 255.255.255.128 /25 131070 126 16514820
18 255.255.255.192 /26 262142 62 16252804
19 255.255.255.224 /27 524286 30 15728580
20 255.255.255.240 /28 1048574 14 14680036
21 255.255.255.248 /29 2097150 6 12582900
22 255.255.255.252 /30 4194302 2 8388604
Subnetting af klass -B netværk

 

 
# bits Subnet Mask CIDR # Subnets # Hosts Nets * Hosts
2 255.255.192.0 /18 2 16382 32764
3 255.255.224.0 /19 6 8190 49140
4 255.255.240.0 /20 14 4094 57316
5 255.255.248.0 /21 30 2046 61380
6 255.255.252.0 /22 62 1022 63364
7 255.255.254.0 /23 126 510 64260
8 255.255.255.0 /24 254 254 64516
9 255.255.255.128 /25 510 126 64260
10 255.255.255.192 /26 1022 62 63364
11 255.255.255.224 /27 2046 30 61380
12 255.255.255.240 /28 4094 14 57316
13 255.255.255.248 /29 8190 6 49140
14 255.255.255.252 /30 16382 2 32764
Subnetting af klass -C netværk

 

 
# bits Subnet Mask CIDR # Subnets # Hosts Nets * Hosts
2 255.255.255.192 /26 2 62 124
3 255.255.255.224 /27 6 30 180
4 255.255.255.240 /28 14 14 196
5 255.255.255.248 /29 30 6 180
6 255.255.255.252 /30 62 2 124
 
   

Subnetting -

Kan bruges til at dele et net op i mange net af forskellige størrelser.
Hvis vi forestiller os en virksomhed som har flere afdelinger over hele landet, af forskellige størrelser, køber et klasse C netværk.
De vil bruge det til VPN (Virtuel Private Network) og IP-telefoni.
Firmaet består af 7 afdelinger. Firmaet har købt fx. 195.192.54.0-255.
Første IP starter med 195.192.54 og den første Subnetmaske starter med 255.255.255, så det er undladt.
Hoved Netværks Adressen er 195.192.54.0.

Afd.nr. Antal IP IP start IP slut Subnet-maske Subnet Broad-cast Router IP Antal Hosts
1 127 0 127 128 0 127 1 126
2 64 128 191 192 128 191 129 62
3 32 192 223 224 192 223 193 30
4 16 224 239 240 224 239 225 14
5 8 240 247 248 240 247 241 6
6 4 248 251 252 248 251 249 2
7 4 252 255 252 252 255 253 2
 

Sidst opdateret den  1. Februar 2019